Wat is het AGC

Het Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC) is een stichting met als doel het publiek kennis te laten maken met de cultuurhistorie, het erfgoed en de architectuur van de gemeente Apeldoorn in de breedste zin van het woord.

Wij verzorgen wandelingen door diverse Apeldoornse wijken en buurten. Tevens verzorgen wij op verzoek (rond)wandelingen in een wijk of buurt naar keuze.

Wij bieden ook de mogelijkheid tot lezingen-op-maat met een presentatie over de cultuurhistorie, het erfgoed en de architectuur van Apeldoorn.

We vinden het belangrijk dat kinderen horen van de Apeldoornse cultuurhistorie en geschiedenis. Daarom leiden we schoolklassen gratis rond. Afgelopen jaar o.a. op het terrein van het Apeldoornsche Bosch/Groot Schuylenburg en ook met de Apeldoornse bevrijdingswandeling.

Het AGC kan een beroep doen op een twintigtal Apeldoornse gidsen, veelal in eigen huis opgeleid en jaarlijks meerdere malen bijgeschoold.

Het Apeldoorns Gidsen Collectief is lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn: een stichting gericht op het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten op gebied van cultuurhistorie voor de Apeldoornse samenleving en belangstellenden van elders in den lande.

We zijn ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08195276

Het bestuur van het Apeldoorns Gidsen Col-lectief bestaat uit deze personen.
Piet Geurts – Voorzitter.
Ben Verhoeven – Secretaris
Hans Efdé – Penningmeester en gidsencoör-dinator.
Marijke Ron-Vriezen  – P.R. functionaris
Jos Jansen of Lorkeers – Website, Intranet, Social Media.