Miep van der Zee-trofee

Tijdens een bijeenkomst op 8 december 2015 van de Christenunie in Apeldoorn werd Miep van der Zee herdacht.  Miep overleed op 30 september 2015. Zij was 4 jaar actief als raadslid voor de Christenunie. Ook daarna bleef zij zich inzetten voor de partij. Daarnaast was ze stadsgids bij het Apeldoorns Gidsen Collectief.

De Parkenbuurt was de wijk die haar het meest na aan het hart lag. Op uitnodiging van de Christenunie hield de voorzitter van het gidsencollectief, Leo van Klaveren, daarom tijdens de bijeenkomst een presentatie over de Parkenbuurt.

Groot was de verrassing voor Leo toen na afloop van de lezing de Miep van der Zee-trofee  uitgereikt werd aan het Apeldoorns Gidsen Collectief.

De Miep van der Zee-trofee is een blijk van waardering voor personen die zich binnen de Apeldoornse samenleving bijzonder hebben onderscheiden op het terrein van cultureel erfgoed, natuurbehoud, relatie kerken en samenleving, en/of  ‘omzien naar de ander’, én die op deze terreinen ook steeds ‘ter plekke’ aanwezig was.

Het Apeldoorns Gidsen Collectief is zeer vereerd met de toekenning van deze onderscheiding.

miep van der zee trofee - uitreiking