Disclaimer

VOORBEHOUD
Het AGC volgt de richtlijnen van het RIVM en van de overheid m.b.t. het corona-virus nauwkeurig op.We houden ons daarbij aan de maatregelen van de overheid. Mocht onze website op onderdelen nog niet bijgewerkt zijn dan zal onze coördinator met u bespreken hoe een wandeling evt. toch door kan gaan.

Website:
1. De content is door het Apeldoorns Gidsencollectief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch we aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
2. Het Apeldoorns Gidsencollectief is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van de inhoud van ) de site maken inbreuk op intellectuele rechten.
4. Toestemming tot het gebruik van de site of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht

Let op:
Een AGC-wandeling gaat altijd door, tenzij de weersverwachting zo slecht is, dat via radio en tv aangeraden wordt de weg niet op te gaan. Dus bij zware storm, maar ook bij zeer dichte mist, ijzel of onweer blijven onze AGC-gidsen thuis.
Raadpleeg bij twijfel de informatie bij de betreffende activiteit op deze website